Nieuws

Bekijk het laatste nieuws over Young Energy Officers
< Terug naar overzichtspagina

YEOs & de Element NL Actie Agenda

7 juni 2022

Op 16 mei waren wij als YEOs aanwezig bij de lancering van Element NL. Wij zijn enthousiast over de Actie Agenda die is gepresenteerd en de energie was duidelijk te voelen in de zaal. De vijf benoemde punten in deze agenda zijn een duidelijke volgende stap die nodig is om onze industrie een vitale rol in de energietransitie te laten spelen. Naast deze nieuwe weg blijft de rol van Nederlandse aardgasproductie belangrijk om leveringszekerheid en betaalbare energie te garanderen op de korte en middellange termijn.

YEOs & de Element NL Actie Agenda

De vijf hoofdpunten uit de Element NL Actie Agenda en daarbij onze take-away’s op een rijtje:1. Verminderen emissies van de hele keten

Door het verlagen van de emissies van gasproductie blijft onze binnenlandse productie minder vervuilend dan geïmporteerd gas. Zolang er een vraag is naar gas en er nog niet voldoende alternatieve hernieuwbare bronnen zijn, kunnen we aardgas beter uit eigen bodem halen waarvan we weten dat de emissies een stuk lager zijn dan bij geimporteerd gas waar de emissies hoger zijn doordat het duizende kilometers moet afleggen in transport voordat het Nederland bereikt. 2. CO2 opslag

Voor een aantal industrieën zijn er nog geen korte termijn alternatieve technieken beschikbaar om de CO2 uitstoot te verminderen, zoals de cementindustrie, chemie en staalproductie. Vanuit de offshore industrie kunnen wij uitgeproduceerde gasvelden inzetten om significante hoeveelheden CO2 uitstoot van de industrie op de korte termijn te reduceren en een oplossing te bieden voor industrieën die nog geen alternatief hebben. Ook kan CCS helpen bij productie van blauwe waterstof om de eerste infrastructuur uit te rollen voor een waterstof economie. Als YEOs zetten we graag onze kennis in om CCS mogelijk te maken en zien deze techniek als tijdelijk, maar wel noodzakelijk.3. Waterstofmarkt ontwikkelen

Als Nederland hebben we een ideale locatie voor de ontwikkeling van een waterstofmarkt. Wij YEOs vinden het belangrijk dat onze industrie zich hiervoor inzet. Het doel is natuurlijk om uiteindelijke groene waterstof te produceren, maar we zien blauwe waterstof als een belangrijke stap daarnaar toe. Zolang we niet genoeg elektriciteit uit hernieuwbare bronnen hebben om groene waterstof te produceren, moeten we de productie van blauwe waterstof ontwikkelen om op middellange termijn CO2-reductie te realiseren. De lessen die daaruit worden getrokken, kunnen worden toegepast om groene waterstof verder te ontwikkelen. Daarbij zijn er mogelijkheden om bestaande offshore gasleidingen te (her)gebruiken voor het transport van waterstof (blauw en groen). Als YEOs zijn we enthousiast om mee te denken in oplossingen hoe waterstof via onze offshore infrastructuur aan land kan worden gebracht.4. Hergebruik van infrastructuur

Voor bovenstaande punten hebben wij als industrie al een netwerk aan gasinfrastructuur liggen, die hergebruikt kan worden. Dit kan de kosten van de energietransitie drukken en mogelijk zelfs versnellen aangezien het niet nogmaals aangelgd moet worden, daarom is het belangrijk om dit in het oog te houden en waar nodig deze infrastructuur te blijven onderhouden voor toekomstige gebruik. Wij vinden dat de energietransitie ook betaalbaar moet blijven. Hergebruik van infrastructuur kan ook helpen bij het betaalbaar houden van de energietransitie, een onderwerp die voor ons ook van belang is. 

5. Een toekomstgerichte werkomgeving

Om bovenstaande bijdragen te kunnen leveren op weg naar de klimaatdoelen van 2050 hebben we ook mensen nodig die werkzaam zijn in onze industrie, met de kennis en kunde om dit waar te maken. Daarom is het van uiterst belang dat er voor gezorgd wordt, dat er een toekomstgerichte en diverse werkomgeving zal zijn voor de jongere generatie in de hele keten. 

 

Graag gaan wij als YEOs in gesprek met ander sectoren en milieuorganisaties om te kijken waar we raakvlakken hebben. Wij willen bruggen bouwen om samen aan de energietransitie te werken en deze te versnellen. De lancering van de Actie Agenda als Element NL is voor ons een stimulerend uitgangspunt voor de toekomst. Wij gaan er actief mee aan de slag om deze belangrijke acties uit te voeren!