Wie zijn wij

Bekijk wie er achter Young Energy Officers zitten

Wij zijn de Young Energy Officers, een groep van 12 gemotiveerde, geïnteresseerde en geïnspireerde jonge professionals. Samen met veel anderen vinden wij de energietransitie in Nederland één van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd. Tegelijkertijd werken we in de olie- en gassector. Dit klinkt misschien tegenstrijdig, want het verband tussen fossiele energie en de energietransitie is niet altijd even helder, maar voor ons gaan ze hand in hand. Elke dag weer opnieuw.

Wij zien een grote verantwoordelijkheid voor onze sector om de energietransitie vooruit te helpen. Welke rol moet de industrie daarin spelen, hoe ziet dat eruit en hoe bereiken we onze gezamenlijke doelen? Dit zijn de vragen die voor ons voorop staan. En waarop wij als Young Energy Officers een antwoord willen vinden, voor onze sector en voor Nederland.

Dit zijn wij:

Dejan Zamurovic

Mijn naam is Dejan Zamurovic, ik ben overdag Solution Architect en ’s nachts fotograaf.

Van kleins af aan had ik een interesse in stenen, de aarde en de ruimte. Ik had dan ook weinig bedenktijd nodig om voor de studie Aardwetenschappen te kiezen. Maar werkzaam worden in de olie en gas industrie heb ik vervolgens een poos ontweken omdat ik niet wilde bijdragen aan de uitbating en vervuiling van de planeet. Nu ben ik Data Engineer bij olie- en gasproducent Wintershall Noordzee en weet ik achteraf dat juist binnen de industrie er gelegenheid is om deel te nemen aan verduurzaming van energieproductie en -consumptie.

In een rol vergelijkbaar met die van Solution Architect onderzoek en ontwerp ik toepassingen van digitale technologieën die leiden tot efficiëntere (dus duurzamere) processen. Maar automatisering en digitalisering van een enkele producent dan wel de gehele industrie is niet voldoende voor de energietransitie. Voor grootschaligere oplossingen is er naar mijn mening niet alleen goedkeuring maar ook actieve participatie van het publiek nodig. Ik merk zowel in mijn omgeving als in de media dat tussen consument, wetenschap en overheid (d.w.z. het “publiek” van de industrie) er geen gemeenschappelijk begrip is over het energielandschap en ik denk dat het aan de industrie is om alle drie deze lagen van het publiek te betrekken in hun expertise en de communicatie onderling aan te wenden.

Ik wil samen met het grote publiek werken aan grootschalige initiatieven en daarom streef ik er als YEO naar om de perspectieven van alle betrokkenen te doorgronden en om te zorgen voor wederzijds begrip. Zo kunnen we samen naar oplossingen zoeken alsmede werken aan goede betrekkingen en een sterke motivatie voor het uitvoeren van een impactvolle energietransitie.

Anja Dijkhuizen

Mijn naam is Anja Dijkhuizen, een enthousiaste geoloog, 35 jaar en moeder van 2 dochtertjes. In mijn vakanties vind je mij het liefst in de bergen of vlakbij de zee om te duiken of te snorkelen. Hiernaast is één van mijn passies energie, en dan vooral het energievraagstuk in Nederland.

Ik werk bij de NAM voor Shell en als geoloog is het mijn taak om nieuwe gasreserves te vinden op de Noordzee. Ik vind het belangrijk dat we als industrie kritisch kijken naar onze rol in de energietransitie. Dat is ook de reden dat ik voorzitter ben van een interne ‘grassroots’ organisatie om zo verder te praten over de energietransitie, zowel binnen als buiten mijn bedrijf en industrie, maar ook om deze zelf vorm te geven aan de hand van projecten.

Ik leg graag geologie op een begrijpbare manier uit: hoe werkt onze aarde en op welke tijdschaal moeten we hiervoor kijken? Aangezien de energietransitie een complex onderwerp is, kan ik als geoloog mijn specifieke kennis over de Nederlandse ondergrond bijdragen. Daarnaast heb ik ervaring om te werken in een sector waar wij voor een veilig, betrouwbaar en betaalbare energievoorziening zorgen. Ik wil graag deze kennis inzetten en meepraten over de keuzes die gemaakt worden onderweg naar 2050.

Ik hou ook erg van tastbare feiten. Hoeveel energie verbruiken we eigenlijk in Nederland? Hoeveel energie produceren we uit hernieuwbare bronnen? En hoeveel CO2 stoot ik eigenlijk uit in een heel jaar? Als YEO zie ik het als mijn taak om deze zaken te verduidelijken, maar ook om open te staan voor alle signalen uit de samenleven om hiervan te leren en samen te werken aan onze toekomst in een opbouwend dialoog. Als ik naar de toekomst kijk zie ik net als vele generatiegenoten de mogelijkheid voor een klimaatbestendig energiesysteem. Ik zie het als mijn taak, en die van mijn industrie, om hierin een verantwoorde rol te spelen. De kennis en infrastructuur die ik overal om mij heen zie is nodig om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen en ik draag hier graag mijn steentje aan bij. Nederlands aardgas zal nog een tijd een groot onderdeel uitmaken van onze energiemix en als we dat op een verantwoorde manier kunnen opsporen en produceren is dat iets waar we trots op kunnen zijn als land.

Lars Jacobs

Ik ben Lars Jacobs, 34 jaar oud en sinds 2012 werkzaam als Drilling Engineer bij Total E&P Nederland. Sinds mijn aanstelling heb ik in verschillende functies gewerkt op booreilanden offshore en op kantoor, zowel in Nederland als in Frankrijk.

Met het klimaatverdrag van Parijs en het Klimaatakkoord in Nederland is het hoog tijd voor verandering in de energiesector. Iedereen begrijpt dat we niet van de ene op de andere dag kunnen stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen in Nederland, daar hebben we een transitieperiode voor nodig. In deze periode is het belangrijk dat de industrie, de overheid en de verschillende stakeholders nauw met elkaar samenwerken om die transitie in gang te zetten en vorm te geven. Daar zie ik uitdagingen en daar wil ik mij graag voor inzetten.

Hoe kunnen we in Nederland de transitie maken naar een duurzame toekomst en welke stappen moeten we daar nu voor zetten? Ik denk dat we vanuit de olie- en gasindustrie in Nederland een significantie bijdrage kunnen leveren. Vooral op het gebied van CO2 opslag, het hergebruiken van de bestaande gasinfrastructuur, maar ook door onze kennis van de ondergrond en boringen. Geothermie staat bijvoorbeeld nog relatief in de kinderschoenen, maar dit is een prachtige manier om in de toekomst duurzaam warmte te winnen.

Als Young Energy Officer wil ik graag mee praten en mee denken om de energietransitie succesvol te laten verlopen. Ik geloof dat dit alleen lukt als alle partijen nauw samenwerken en zich er vol voor inzetten.

Daan Boogaerdt

Mijn naam is Daan Boogaerdt, ik ben 33 jaar en woonachtig in Den Haag. Ik ben een actief persoon die houdt van outdoor-activiteiten en sport. Ik werk als Decommissioning Engineer bij Neptune Energy. Ik ben bezig met het voorbereiden en optimaliseren van de decommissioning projecten waarbij we onze infrastructuur weghalen of hergebruiken.

Mijn voornaamste reden dat ik YEO wil zijn is omdat ik kansen zie dat de olie en gas industrie kan bijdragen aan de energie transitie in de vorm van CCS (Carbon Capture & Storage) en groene waterstof productie. Echter moeten deze technologieën nog verder ontwikkeld worden in een breder perspectief om tot actie over te gaan, terwijl aan de andere kant de infrastructuur die hiervoor gebruikt kan worden langzaam weggehaald wordt

Met mijn kennis van de infrastructuur die wij als sector hebben, zou ik graag willen bijdragen bij een versnelde ontwikkeling van de CCS. Om ervoor te zorgen dat we geen platformen en pijpleidingen weg gaan halen die we hier goed voor zouden kunnen gebruiken. En daar speelt YEO een rol om de kijk op de zaken te belichten en onder de aandacht te brengen.

Ik ben zelf een groot liefhebber van tour-skiën. Heerlijk in de bergen omhoog lopen om daarna beloond te worden met een prachtige afdaling. Soms vraag ik me wel eens af of met de huidige snelheid van de opwarming van de aarde, of mijn kleinkinderen hier ook nog van kunnen genieten.
Met de groeiende wereldpopulatie en de hogere standaard van leven, zal de vraag naar energie de komende jaren nog wel blijven toenemen. Om de impact op het klimaat te minimaliseren of zelfs tegen te gaan is het dus nodig dat deze energie op een zo schoon mogelijke manier moet worden opgewekt.
Om daaraan bij te dragen zouden we als sector stappen kunnen zetten in:
• CCS
• Waterstof productie met overcapaciteit van windmolens
• CO2 en NOX uitstoot van platformen verlagen

Wat mij opvalt bij de discussie over de energietransitie is dat we bij het halen van onze klimaatdoeleinden niet kijken naar het daadwerkelijke resultaat, maar naar het berekende resultaat. Ik wil meepraten en luisteren over hoe wij een realistische en haalbare energietransitie voor elkaar kunnen krijgen.

Tom Covens

Ik ben Tom Covens, Field Production Engineer bij Vermilion Energy. Ik zorg voor de algemene monitoring en integriteit van onze assets in Nederland, waardoor de dagelijkse gasproductie binnenin het bedrijf op een correcte en veilige manier verloopt. Daarnaast zoek ik naar manieren om onze productie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De belangrijkste drijfveer voor mij om in het YEO initiatief te stappen is om de kans te krijgen aan het energiedebat deel te nemen als vertegenwoordiger van de olie- en gasindustrie. Tot nu toe werd de stem van onze industrie en de stem van de young professionals in onze sector niet voldoende gehoord, terwijl wij veel meer kunnen bieden dan enkel olie en gas. De kennis die we bezitten kan bijvoorbeeld voor hernieuwbare projecten een meerwaarde zijn. Denk aan, onder andere, waterstofopslag, CO2-opslag, geothermie en offshore infrastructuur. Vanuit de olie- en gasindustrie zijn we bereid ons steentje bij te dragen aan het oplossen van de huidige klimaatproblematiek. Frisse ideeën vanuit de jongere generatie in de olie- en gasindustrie zijn hier zeker belangrijk in. Zeg nu zelf, wie wilt er niet bijdragen aan een klimaatbestendige energievoorziening?

Mijn wens is om de gewone burger kennis te laten maken met wat onze industrie werkelijk doet. Wij doen veel meer dan wat de negatieve berichtgeving toont. Sommigen zeggen dat de industrie stervende is, maar ik zie een heldere toekomst. Een toekomst waar onze industrie zijn kennis deelt bij hernieuwbare energieprojecten, waar we samen met andere betrokkenen in dialoog gaan om op zoek te gaan naar een vruchtbare symbiose om een schone, betaalbare energie te voorzien!

Klaas Johannes Blacquière

Ik ben Klaas Johannes, 28 jaar, en inmiddels zeven jaar offshore werkzaam, waar ik tijdens mijn studie werktuigbouwkunde in ben gerold. Ik ben werkzaam als Senior Operator/Mechanic bij Neptune Energy waarnaast ik nog een studie MSc Petroleum Engineering aan het volgen ben. De keuze om te werken in de olie- en gasindustrie hebben wel vragen opgeleverd van zowel vrienden, familie en collega’s. De vraag of het een verstandige keuze is geweest heb ik mijzelf ook gesteld, zowel moreel gezien als voor mijn eigen toekomst.

In de zeven jaar dat ik offshore werkzaam ben is er namelijk veel veranderd, waar natuurlijk de discussie over de energietransitie een onderdeel van is. Wat hierbij opvalt is dat er vaak over de industrie wordt gesproken maar dat de sector in de discussies niet voldoende een onderdeel van uitmaakt, het is een eenzijdige discussie geworden.

Soms lijkt er vergeten te worden dat een groot deel van de welvaart en comfort in ons land afkomstig is van de opbrengsten van aardgasproductie en -consumptie. Daarbij speelt gas op dit moment een onmisbare rol in de energiemix. Het spreekt mij aan om als YEO met mijn kennis en ervaring van onze sector onderdeel te zijn van de discussies over de oplossing voor de energietransitie, en daarnaast te luisteren naar andere perspectieven en hoe die perspectieven naar de energietransitie kijken. Dat de olie- en gasindustrie verduurzaamd dient te worden is namelijk een feit. Het is dan ook goed om te laten zien dat er al initiatieven zijn zoals het hergebruik van infrastructuur voor waterstofproductie, opgewekt uit aardgas of met behulp van windenergie op zee.

Twan Goense

Mijn naam is Twan Goense, ik ben 26 en sinds anderhalf jaar werkzaam als Productie Engineer bij ONE-Dyas. Binnen onze Operations afdeling houd ik me voornamelijk bezig met dagelijkse productie, optimalisatie en voorspellingen van onze NL en UK-assets.

Anno 2020 speelt klimaatverandering en de energietransitie een steeds grotere rol in onze maatschappij, waarbij de olie- en gassector veelal negatief wordt weggezet als zijnde de oorzaak. Of je het hier nu wel of niet mee eens bent, als jonge generatie hebben we uiteindelijk hetzelfde doel: de wereld beter en gezonder achterlaten. En ikzelf dus ook, een ‘young professional’ die werkzaam is in deze sector. Enerzijds denk ik dat wij als industrie stappen kunnen maken om nieuwe en bestaande olie/gasprojecten efficiënter en duurzamer te maken. Maar ook dat onze kennis van waarde is voor andere toepassingen zoals CO2-opslag.

Echter denk ik dat het vooral nu belangrijk is dat we laten zien wie we zijn, wat we doen en waarom we nodig zijn. Dit begint met een eerlijk en duidelijk verhaal te vertellen naar de rest van de maatschappij. Uiteindelijk zullen we eerst in gesprek moeten gaan voordat we samen tot een oplossing kunnen komen. Dat gesprek ga ik als YEO graag aan!

Roman van Laak

Mijn naam is Roman van Laak, ik werk bij Neptune Energy als Project Manager. In die rol leid ik een team dat technische projecten oplevert. Deze projecten zijn aanpassingen aan verschillende platforms die geopereerd worden door Neptune Energy. Zo werk ik bijvoorbeeld aan een haalbaarheidsstudie voor een CO2-opslag in uitgeproduceerde gasvelden op de Nederlandse Noordzee.

De klimaatcrisis treft ons allemaal en daarom moeten we snel actie ondernemen zonder dat dat onbetaalbaar wordt. Ik denk dat de Nederlandse offshore sector nog een belangrijke rol te spelen heeft in de energievoorziening en energietransitie. Sterker nog, ik denk dat deze industrie een nog grotere rol zou moeten spelen dan dat ze nu al speelt.

De vraag naar aardgas valt niet plotseling weg wanneer we de kraan in Groningen dichtdraaien. In plaats van geld, banen en invloed te verschuiven naar Rusland, het Midden-Oosten en de VS, kunnen we de aardgas reserves beter in eigen land produceren zolang er nog vraag naar is. Dat is tevens significant milieuvriendelijker dan de buitenlandse alternatieven. Bovendien hebben we de afgelopen 50 jaar voor miljarden een gasinfrastructuur uitgerold in de Noordzee. In plaats van deze langzaam te verwijderen tot aan 2050 en parallel een elektrische infrastructuur aan te leggen, denk ik dat we hier voor een groot deel een tweede leven aan kunnen bieden voor waterstoftransport en CO2-opslag op zee. Daar zou ik graag technisch aan willen bijdragen, en vervolgens mijn kennis gebruiken om mee te praten en luisteren in de beslissingen die genomen worden onderweg naar 2050.

Tevens zal er een maatschappelijk debat gevoerd moeten worden. Ik denk dat te vaak de emotie en niet de ratio de boventoon voert in dit debat. Als Young Energy Officer hoop ik daar verandering in te kunnen brengen door deel te nemen aan dit debat. Al vanaf mijn studie werktuigbouwkunde heb ik een grote interesse voor de energievoorziening van onze samenleving en volg nauwgezet de ontwikkelingen. Daarnaast heb ik negen jaar ervaring midden in belangrijke spelers binnen deze industrie. Ik heb mij aangemeld als Young Energy Officer om die ervaring en de interesse in onze energievoorziening in te brengen in het debat en daarbij de belangrijke rol die de Nederlandse offshore industrie kan spelen kenbaar te maken.

Simeon Molenaar

Mijn naam is Simeon Molenaar, Business Development Manager Energie Transitie, 31 jaar, getrouwd en vader van een prachtige dochter. Ik ga graag op in het moment, dit geeft me focus voor de dingen waar ik passie voor heb. Dit zijn dingen als; mijn gezin, de natuur, hiken en sporten, en zeker ook de energietransitie.

Voor mijn werk bij de NAM werk ik aan een grootschalig waterstofproject. In toenemende mate heb ik hierbij te maken met het creëren van sociaal maatschappelijk draagvlak voor de projecten die we doen. Als business development manager is het mijn taak om projecten te optimaliseren om zo de juiste balans te vinden tussen technische en niet-technische elementen van een project en goed te begrijpen hoe deze elementen het opzetten van een nieuwe waardeketen beïnvloeden.

Voor mij is het belangrijk om te begrijpen hoe elementen impact hebben op het totaal. Welke onderdelen kunnen we beïnvloeden om het geheel beter te maken? In de energietransitie is het essentieel om te begrijpen hoe verschillende onderdelen zich tot elkaar verhouden. Hoe zorgen we ervoor dat we het aanbod en de vraag op elkaar afstemmen? Wat zijn de kosten van de energietransitie en hoe kunnen we die optimaliseren? Wat betekent dit voor de leefomgeving van mensen en hoe zorgen we ervoor dat dit veilig gebeurd?

De energietransitie is complex. Ik wil mij graag inzetten om dit begrijpelijk te maken en hierover in gesprek gaan, door te kijken wat we kunnen beïnvloeden en hoe dit bijdraagt aan het energielandschap van Nederland.

Manou de Vries

Mijn naam is Manou de Vries en ik ben werkzaam als Legal Counsel bij Neptune Energy. Na mijn studie Rechtsgeleerdheid met specialisatie Strafrecht ben ik bij toeval in de offshore-industrie terechtgekomen – eerst bij een contractor en nu al een aantal jaar bij de grootste gasproducent op het Nederlandse deel van de Noordzee.

In mijn huidige functie kom ik al enige tijd in aanraking met de energietransitie. Bij Neptune Energy wordt grote waarde gehecht aan New Energy en zo zijn er al verschillende projecten op het gebied van o.a. CCS en groene waterstof in ontwikkeling. Ook in mijn persoonlijke leven speelt klimaatverandering en de rol die de energietransitie daarin speelt een steeds grotere rol, zeker nu ik vorig jaar moeder ben geworden van een zoontje.

Aangezien ik in mijn rol als jurist gedegen technische kennis over de inhoud en invulling van onze energievoorziening en de energietransitie mis, lijkt het Young Energy Officer programma mij een perfecte gelegenheid om deze kennis aan te vullen, zodat ik deze kennis vervolgens ook over kan dragen.

Zoals onze CEO onlangs mooi zei: olie en gas zijn de fundering van de energietransitie. Ik hoop dat ik door middel van mijn rol als Young Energy Officer kan bijdragen aan een positieve beeldvorming van het produceren van de aardgasreserves zolang we nog gas nodig hebben in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat gas dat in Nederland geproduceerd is, een 30% lagere CO2-uitstoot kent dan dat van importgas. Genoeg redenen om voor onze industrie een toekomst en een rol bij het behalen van de gestelde klimaatdoelen te zien.

Arnout de Boer

Mijn naam is Arnout de Boer, en ik ben werkzaam bij NAM als Production Support Engineer. In mijn rol probeer ik productiesystemen te optimaliseren om zo efficiënt mogelijk gas te winnen. Daarvoor is technische kennis nodig, maar vooral veel samenwerking met collega’s.

Vooral dat laatste maakt mijn werk zo leuk. Toen ik net klaar was met mijn studie had ik het idee dat ik heel veel wist. Toen ik begon met werk (in het veld) kwam ik er achter dat er vooral heel veel was dat ik niet wist. Gas produceren is lastig, er zijn zoveel technische en niet-technische uitdagingen dat niemand het in zijn eentje kan. Het is ontzettend gaaf en leerzaam om met een divers team aan een lastig onderwerp te werken. En het is mooi om te zien hoe iedereen zijn of haar eigen unieke bijdrage aan het geheel levert. Het geeft veel voldoening om zo zeker te stellen dat huishoudens verwarmd kunnen worden, elektriciteitscentrales kunnen draaien, kunstmest voor voedsel geproduceerd kan worden of emissies bespaard kunnen worden.

Ik vind het leuk me te verdiepen in complexe onderwerpen. Hoe kan de energietransitie eerlijk verlopen? En wat betekent dat eigenlijk, ‘eerlijk’? Hoe moet de energietransitie plaats vinden in niet-rijke landen? Kan de leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie gewaarborgd blijven? Worden we minder afhankelijk van het buitenland, of juist meer? Als YEO ben ik op zoek naar antwoorden op deze vragen. Op die manier hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan de energietransitie.

Eline Out

Mijn naam is Eline Out en ik ben werkzaam als Controller op de Finance afdeling van ONE-Dyas.

Tegen de tijd dat ik met pensioen ga (ergens na 2050...) zal de wereld er anders uit zien. Inmiddels is onontkomelijk duidelijk dat er een energietransitie moet plaatsvinden van fossiele brandstoffen naar volledig groene energie om toekomstige opwarming van de aarde en de nadelige gevolgen daarvan te beperken. Die overgang zal niet morgen voltooid zijn en kan tegelijkertijd niet te lang op zich laten duren.

Ik merk in mijn eigen omgeving dat er weinig kennis is over de energievoorziening in Nederland. Ik wil er als YEO aan bijdragen dat de kennis over energievoorziening vergroot wordt zodat er een eerlijk debat kan worden gevoerd.

De ideale energietransitie zal er voor verschillende partijen uiteenlopend uitzien. Ik ben zelf van mening dat er voor Europese olie en gas het komende decennium nog een rol te vervullen is. Zolang de productie veilig en efficiënt, met minimale schadelijke uitstoot gebeurd. Ik ben nieuwsgierig om in contact te komen met mensen die de olie- en gasindustrie vanuit een ander perspectief bekijken.

Michiel Groen

Mijn naam is Michiel Groen en ik ben werkzaam bij Wintershall Noordzee als HR Business Partner.
In deze rol draag ik vanuit de afdeling Human Resources bij aan het realiseren van onze operaties en projecten. Het is een vrij brede rol qua taken en verantwoordelijkheden. Voor verschillende (technische) afdelingen binnen de organisatie leid en begeleid ik de zaken met betrekking tot personeel en organisatie. Ik ben in september 2012 begonnen bij Wintershall Noordzee en zo in aanraking gekomen met de wereld van offshore olie en gas operaties.

Ik vind energietransitie een interessant onderwerp, o.a. door de sector waarin ik werk en door de maatschappelijke relevantie. Daarom heb ik mij opgegeven voor het Young Energy Officers programma. Een initiatief van Element NL (voorheen NOGEPA) om met jongeren, die werkzaam zijn bij één van de leden, een stem te geven. De samenstelling van het team is divers, dat spreekt mij erg aan. Samen kunnen we veel bereiken en een positief geluid laten horen vanuit de sector met oog voor de toekomst.

We zijn met elkaar in beweging, waarbij de vraag naar en aanbod van energie is veranderd. De mix van energiebronnen is aangevuld. Mede door klimaatdoelstellingen en maatschappelijke wensen vindt er een verschuiving plaats in de keuzes waar energie vandaan komt of dient te komen. Als sector zien we de noodzaak om mee te veranderen en wij willen daar ook actief aan bijdragen. Door vragen beantwoorden, meedenken en waar mogelijk oplossingen bieden voor vraagstukken die er spelen op het gebeid van energie.

Amal Dahbi

Mijn naam is Amal Dahbi en ik ben werkzaam bij Neptune Energy als Project Engineer binnen de afdeling Decommissioning.

Daarnaast ben Ik ook een moeder van twee prachtige kinderen. Ik gun hun -en eventueel hun eigen kinderen- een gezond en gelukkig leven en dat ze zonder zorgen kunnen genieten van deze prachtige planeet die we thuis noemen.
Daarom is het minimaliseren van mijn eigen CO2-voetafdruk en het helpen van de wereld om van fossiele brandstoffen over te stappen naar groenere, duurzamere alternatieven, meer dan alleen een burgerplicht voor mij. Het is imperatief voor het voortbestaan van mijn eigen nakomelingen en de mensheid in het algemeen.

Bovendien heeft de recente politieke crisis aangetoond hoe kwetsbaar de wereldeconomie blijft voor systeemrisico's, waarvan klimaatverandering een van de belangrijkste is. In het licht van deze dynamiek moeten olie- en gasbedrijven doordachte keuzes gaan maken: zowel om hun economische veerkracht en reputatie te verbeteren, als om te overwegen of en hoe ze zichzelf kunnen herpositioneren om voordeel te halen uit de Energietransitie. Dit kan worden bereikt door doelstellingen voor netto-nul-emissies vast te stellen, inspanningen voort te zetten om hun activiteiten koolstofarm te maken en in het algemeen investeringen in emissiearmere technologieën te stimuleren.

Ik ben blij om te zien dat Neptune Energy al zulke gedurfde en dappere toezeggingen doet, en ik ben blij om met mijn kennis en inspanningen bij te dragen aan een veiligere, realistische en hopelijk soepele energietransitie.