Wie zijn wij

Bekijk wie er achter Young Energy Officers zitten

Wij zijn de Young Energy Officers, een groep van 12 gemotiveerde, geïnteresseerde en geïnspireerde jonge professionals. Samen met veel anderen vinden wij de energietransitie in Nederland één van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd. Tegelijkertijd werken we in de olie- en gassector. Dit klinkt misschien tegenstrijdig, want het verband tussen fossiele energie en de energietransitie is niet altijd even helder, maar voor ons gaan ze hand in hand. Elke dag weer opnieuw.

Wij zien een grote verantwoordelijkheid voor onze sector om de energietransitie vooruit te helpen. Welke rol moet de industrie daarin spelen, hoe ziet dat eruit en hoe bereiken we onze gezamenlijke doelen? Dit zijn de vragen die voor ons voorop staan. En waarop wij als Young Energy Officers een antwoord willen vinden, voor onze sector en voor Nederland.

Dit zijn wij:

Dejan Zamurovic

Mijn naam is Dejan Zamurovic, ik ben overdag Solution Architect en ’s nachts fotograaf.

Van kleins af aan had ik een interesse in stenen, de aarde en de ruimte. Ik had dan ook weinig bedenktijd nodig om voor de studie Aardwetenschappen te kiezen. Maar werkzaam worden in de olie en gas industrie heb ik vervolgens een poos ontweken omdat ik niet wilde bijdragen aan de uitbating en vervuiling van de planeet. Nu ben ik Data Engineer bij olie- en gasproducent Wintershall Noordzee en weet ik achteraf dat juist binnen de industrie er gelegenheid is om deel te nemen aan verduurzaming van energieproductie en -consumptie.

In een rol vergelijkbaar met die van Solution Architect onderzoek en ontwerp ik toepassingen van digitale technologieën die leiden tot efficiëntere (dus duurzamere) processen. Maar automatisering en digitalisering van een enkele producent dan wel de gehele industrie is niet voldoende voor de energietransitie. Voor grootschaligere oplossingen is er naar mijn mening niet alleen goedkeuring maar ook actieve participatie van het publiek nodig. Ik merk zowel in mijn omgeving als in de media dat tussen consument, wetenschap en overheid (d.w.z. het “publiek” van de industrie) er geen gemeenschappelijk begrip is over het energielandschap en ik denk dat het aan de industrie is om alle drie deze lagen van het publiek te betrekken in hun expertise en de communicatie onderling aan te wenden.

Ik wil samen met het grote publiek werken aan grootschalige initiatieven en daarom streef ik er als YEO naar om de perspectieven van alle betrokkenen te doorgronden en om te zorgen voor wederzijds begrip. Zo kunnen we samen naar oplossingen zoeken alsmede werken aan goede betrekkingen en een sterke motivatie voor het uitvoeren van een impactvolle energietransitie.

Anja Dijkhuizen

Mijn naam is Anja Dijkhuizen, een enthousiaste geoloog, 35 jaar en moeder van 2 dochtertjes. In mijn vakanties vind je mij het liefst in de bergen of vlakbij de zee om te duiken of te snorkelen. Hiernaast is één van mijn passies energie, en dan vooral het energievraagstuk in Nederland.

Ik werk bij de NAM voor Shell en als geoloog is het mijn taak om nieuwe gasreserves te vinden op de Noordzee. Ik vind het belangrijk dat we als industrie kritisch kijken naar onze rol in de energietransitie. Dat is ook de reden dat ik voorzitter ben van een interne ‘grassroots’ organisatie om zo verder te praten over de energietransitie, zowel binnen als buiten mijn bedrijf en industrie, maar ook om deze zelf vorm te geven aan de hand van projecten.

Ik leg graag geologie op een begrijpbare manier uit: hoe werkt onze aarde en op welke tijdschaal moeten we hiervoor kijken? Aangezien de energietransitie een complex onderwerp is, kan ik als geoloog mijn specifieke kennis over de Nederlandse ondergrond bijdragen. Daarnaast heb ik ervaring om te werken in een sector waar wij voor een veilig, betrouwbaar en betaalbare energievoorziening zorgen. Ik wil graag deze kennis inzetten en meepraten over de keuzes die gemaakt worden onderweg naar 2050.

Ik hou ook erg van tastbare feiten. Hoeveel energie verbruiken we eigenlijk in Nederland? Hoeveel energie produceren we uit hernieuwbare bronnen? En hoeveel CO2 stoot ik eigenlijk uit in een heel jaar? Als YEO zie ik het als mijn taak om deze zaken te verduidelijken, maar ook om open te staan voor alle signalen uit de samenleven om hiervan te leren en samen te werken aan onze toekomst in een opbouwend dialoog. Als ik naar de toekomst kijk zie ik net als vele generatiegenoten de mogelijkheid voor een klimaatbestendig energiesysteem. Ik zie het als mijn taak, en die van mijn industrie, om hierin een verantwoorde rol te spelen. De kennis en infrastructuur die ik overal om mij heen zie is nodig om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen en ik draag hier graag mijn steentje aan bij. Nederlands aardgas zal nog een tijd een groot onderdeel uitmaken van onze energiemix en als we dat op een verantwoorde manier kunnen opsporen en produceren is dat iets waar we trots op kunnen zijn als land.

Lars Jacobs

Ik ben Lars Jacobs, 34 jaar oud en sinds 2012 werkzaam als Drilling Engineer bij Total E&P Nederland. Sinds mijn aanstelling heb ik in verschillende functies gewerkt op booreilanden offshore en op kantoor, zowel in Nederland als in Frankrijk.

Met het klimaatverdrag van Parijs en het Klimaatakkoord in Nederland is het hoog tijd voor verandering in de energiesector. Iedereen begrijpt dat we niet van de ene op de andere dag kunnen stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen in Nederland, daar hebben we een transitieperiode voor nodig. In deze periode is het belangrijk dat de industrie, de overheid en de verschillende stakeholders nauw met elkaar samenwerken om die transitie in gang te zetten en vorm te geven. Daar zie ik uitdagingen en daar wil ik mij graag voor inzetten.

Hoe kunnen we in Nederland de transitie maken naar een duurzame toekomst en welke stappen moeten we daar nu voor zetten? Ik denk dat we vanuit de olie- en gasindustrie in Nederland een significantie bijdrage kunnen leveren. Vooral op het gebied van CO2 opslag, het hergebruiken van de bestaande gasinfrastructuur, maar ook door onze kennis van de ondergrond en boringen. Geothermie staat bijvoorbeeld nog relatief in de kinderschoenen, maar dit is een prachtige manier om in de toekomst duurzaam warmte te winnen.

Als Young Energy Officer wil ik graag mee praten en mee denken om de energietransitie succesvol te laten verlopen. Ik geloof dat dit alleen lukt als alle partijen nauw samenwerken en zich er vol voor inzetten.

Daan Boogaerdt

Mijn naam is Daan Boogaerdt, ik ben 33 jaar en woonachtig in Den Haag. Ik ben een actief persoon die houdt van outdoor-activiteiten en sport. Ik werk als Decommissioning Engineer bij Neptune Energy. Ik ben bezig met het voorbereiden en optimaliseren van de decommissioning projecten waarbij we onze infrastructuur weghalen of hergebruiken.

Mijn voornaamste reden dat ik YEO wil zijn is omdat ik kansen zie dat de olie en gas industrie kan bijdragen aan de energie transitie in de vorm van CCS (Carbon Capture & Storage) en groene waterstof productie. Echter moeten deze technologieën nog verder ontwikkeld worden in een breder perspectief om tot actie over te gaan, terwijl aan de andere kant de infrastructuur die hiervoor gebruikt kan worden langzaam weggehaald wordt

Met mijn kennis van de infrastructuur die wij als sector hebben, zou ik graag willen bijdragen bij een versnelde ontwikkeling van de CCS. Om ervoor te zorgen dat we geen platformen en pijpleidingen weg gaan halen die we hier goed voor zouden kunnen gebruiken. En daar speelt YEO een rol om de kijk op de zaken te belichten en onder de aandacht te brengen.

Ik ben zelf een groot liefhebber van tour-skiën. Heerlijk in de bergen omhoog lopen om daarna beloond te worden met een prachtige afdaling. Soms vraag ik me wel eens af of met de huidige snelheid van de opwarming van de aarde, of mijn kleinkinderen hier ook nog van kunnen genieten.
Met de groeiende wereldpopulatie en de hogere standaard van leven, zal de vraag naar energie de komende jaren nog wel blijven toenemen. Om de impact op het klimaat te minimaliseren of zelfs tegen te gaan is het dus nodig dat deze energie op een zo schoon mogelijke manier moet worden opgewekt.
Om daaraan bij te dragen zouden we als sector stappen kunnen zetten in:
• CCS
• Waterstof productie met overcapaciteit van windmolens
• CO2 en NOX uitstoot van platformen verlagen

Wat mij opvalt bij de discussie over de energietransitie is dat we bij het halen van onze klimaatdoeleinden niet kijken naar het daadwerkelijke resultaat, maar naar het berekende resultaat. Ik wil meepraten en luisteren over hoe wij een realistische en haalbare energietransitie voor elkaar kunnen krijgen.

Tom Covens

Ik ben Tom Covens, Field Production Engineer bij Vermilion Energy. Ik zorg voor de algemene monitoring en integriteit van onze assets in Nederland, waardoor de dagelijkse gasproductie binnenin het bedrijf op een correcte en veilige manier verloopt. Daarnaast zoek ik naar manieren om onze productie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De belangrijkste drijfveer voor mij om in het YEO initiatief te stappen is om de kans te krijgen aan het energiedebat deel te nemen als vertegenwoordiger van de olie- en gasindustrie. Tot nu toe werd de stem van onze industrie en de stem van de young professionals in onze sector niet voldoende gehoord, terwijl wij veel meer kunnen bieden dan enkel olie en gas. De kennis die we bezitten kan bijvoorbeeld voor hernieuwbare projecten een meerwaarde zijn. Denk aan, onder andere, waterstofopslag, CO2-opslag, geothermie en offshore infrastructuur. Vanuit de olie- en gasindustrie zijn we bereid ons steentje bij te dragen aan het oplossen van de huidige klimaatproblematiek. Frisse ideeën vanuit de jongere generatie in de olie- en gasindustrie zijn hier zeker belangrijk in. Zeg nu zelf, wie wilt er niet bijdragen aan een klimaatbestendige energievoorziening?

Mijn wens is om de gewone burger kennis te laten maken met wat onze industrie werkelijk doet. Wij doen veel meer dan wat de negatieve berichtgeving toont. Sommigen zeggen dat de industrie stervende is, maar ik zie een heldere toekomst. Een toekomst waar onze industrie zijn kennis deelt bij hernieuwbare energieprojecten, waar we samen met andere betrokkenen in dialoog gaan om op zoek te gaan naar een vruchtbare symbiose om een schone, betaalbare energie te voorzien!

Klaas Johannes Blacquière

Ik ben Klaas Johannes, 28 jaar, en inmiddels zeven jaar offshore werkzaam, waar ik tijdens mijn studie werktuigbouwkunde in ben gerold. Ik ben werkzaam als Senior Operator/Mechanic bij Neptune Energy waarnaast ik nog een studie MSc Petroleum Engineering aan het volgen ben. De keuze om te werken in de olie- en gasindustrie hebben wel vragen opgeleverd van zowel vrienden, familie en collega’s. De vraag of het een verstandige keuze is geweest heb ik mijzelf ook gesteld, zowel moreel gezien als voor mijn eigen toekomst.

In de zeven jaar dat ik offshore werkzaam ben is er namelijk veel veranderd, waar natuurlijk de discussie over de energietransitie een onderdeel van is. Wat hierbij opvalt is dat er vaak over de industrie wordt gesproken maar dat de sector in de discussies niet voldoende een onderdeel van uitmaakt, het is een eenzijdige discussie geworden.

Soms lijkt er vergeten te worden dat een groot deel van de welvaart en comfort in ons land afkomstig is van de opbrengsten van aardgasproductie en -consumptie. Daarbij speelt gas op dit moment een onmisbare rol in de energiemix. Het spreekt mij aan om als YEO met mijn kennis en ervaring van onze sector onderdeel te zijn van de discussies over de oplossing voor de energietransitie, en daarnaast te luisteren naar andere perspectieven en hoe die perspectieven naar de energietransitie kijken. Dat de olie- en gasindustrie verduurzaamd dient te worden is namelijk een feit. Het is dan ook goed om te laten zien dat er al initiatieven zijn zoals het hergebruik van infrastructuur voor waterstofproductie, opgewekt uit aardgas of met behulp van windenergie op zee.

Twan Goense

Mijn naam is Twan Goense, ik ben 26 en sinds anderhalf jaar werkzaam als Productie Engineer bij ONE-Dyas. Binnen onze Operations afdeling houd ik me voornamelijk bezig met dagelijkse productie, optimalisatie en voorspellingen van onze NL en UK-assets.

Anno 2020 speelt klimaatverandering en de energietransitie een steeds grotere rol in onze maatschappij, waarbij de olie- en gassector veelal negatief wordt weggezet als zijnde de oorzaak. Of je het hier nu wel of niet mee eens bent, als jonge generatie hebben we uiteindelijk hetzelfde doel: de wereld beter en gezonder achterlaten. En ikzelf dus ook, een ‘young professional’ die werkzaam is in deze sector. Enerzijds denk ik dat wij als industrie stappen kunnen maken om nieuwe en bestaande olie/gasprojecten efficiënter en duurzamer te maken. Maar ook dat onze kennis van waarde is voor andere toepassingen zoals CO2-opslag.

Echter denk ik dat het vooral nu belangrijk is dat we laten zien wie we zijn, wat we doen en waarom we nodig zijn. Dit begint met een eerlijk en duidelijk verhaal te vertellen naar de rest van de maatschappij. Uiteindelijk zullen we eerst in gesprek moeten gaan voordat we samen tot een oplossing kunnen komen. Dat gesprek ga ik als YEO graag aan!

Roman van Laak

Mijn naam is Roman van Laak, ik werk bij Neptune Energy als Project Manager. In die rol leid ik een team dat technische projecten oplevert. Deze projecten zijn aanpassingen aan verschillende platforms die geopereerd worden door Neptune Energy. Zo werk ik bijvoorbeeld aan een haalbaarheidsstudie voor een CO2-opslag in uitgeproduceerde gasvelden op de Nederlandse Noordzee.

De klimaatcrisis treft ons allemaal en daarom moeten we snel actie ondernemen zonder dat dat onbetaalbaar wordt. Ik denk dat de Nederlandse offshore sector nog een belangrijke rol te spelen heeft in de energievoorziening en energietransitie. Sterker nog, ik denk dat deze industrie een nog grotere rol zou moeten spelen dan dat ze nu al speelt.

De vraag naar aardgas valt niet plotseling weg wanneer we de kraan in Groningen dichtdraaien. In plaats van geld, banen en invloed te verschuiven naar Rusland, het Midden-Oosten en de VS, kunnen we de aardgas reserves beter in eigen land produceren zolang er nog vraag naar is. Dat is tevens significant milieuvriendelijker dan de buitenlandse alternatieven. Bovendien hebben we de afgelopen 50 jaar voor miljarden een gasinfrastructuur uitgerold in de Noordzee. In plaats van deze langzaam te verwijderen tot aan 2050 en parallel een elektrische infrastructuur aan te leggen, denk ik dat we hier voor een groot deel een tweede leven aan kunnen bieden voor waterstoftransport en CO2-opslag op zee. Daar zou ik graag technisch aan willen bijdragen, en vervolgens mijn kennis gebruiken om mee te praten en luisteren in de beslissingen die genomen worden onderweg naar 2050.

Tevens zal er een maatschappelijk debat gevoerd moeten worden. Ik denk dat te vaak de emotie en niet de ratio de boventoon voert in dit debat. Als Young Energy Officer hoop ik daar verandering in te kunnen brengen door deel te nemen aan dit debat. Al vanaf mijn studie werktuigbouwkunde heb ik een grote interesse voor de energievoorziening van onze samenleving en volg nauwgezet de ontwikkelingen. Daarnaast heb ik negen jaar ervaring midden in belangrijke spelers binnen deze industrie. Ik heb mij aangemeld als Young Energy Officer om die ervaring en de interesse in onze energievoorziening in te brengen in het debat en daarbij de belangrijke rol die de Nederlandse offshore industrie kan spelen kenbaar te maken.