Nieuws

Bekijk het laatste nieuws over Young Energy Officers
< Terug naar overzichtspagina

Waar staan we momenteel in de energietransitie? - David Kuilboer

4 februari 2021

Halverwege vorig jaar kreeg ik een uitnodiging in mijn inbox voor de start van een nieuw project. Het betrof het Young Energy Officers programma van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA). Zij waren op zoek naar jonge enthousiaste mensen welke werkzaam zijn in de aardgas industrie en er voor open stonden om hun stem te laten horen in het huidige debat rondom de energietransitie.

Waar staan we momenteel in de energietransitie? - David Kuilboer Ik was meteen geïnteresseerd omdat ik van mening ben dat Nederlands aardgas een belangrijk rol speelt in de energietransitie en het gevoel heb dat er niet altijd een platform word geboden voor aardgas in de discussie rondom deze transitie. Als men het over de Nederlandse aardgas industrie heeft denkt men niet meteen dat deze iets kan bieden aan de energietransitie maar het tegendeel is het geval en ik hoop als jonge professional daar een betere bewustwording over te creëren.

Als deel van dit project hebben we een aantal zeer interessante studiedagen gehad met inspirerende sprekers van verschillende partijen zoals EBN, TNO, NexStep en Stichting de Noordzee. In de eerste studie dag werd het totale gebruik van energie (duurzaam en fossiel) besproken. Een zeer nuttig college aangezien deze informatie de basis vormt voor een goed gefundeerde discussie omtrent de energietransitie. Wist je bijvoorbeeld dat elektriciteit op dit moment maar 16% van de totale energie behoefte in Nederland is? De vraag naar gas vele malen groter is als die van elektriciteit en dat 41% van het totale energie verbruik in Nederland naar de opwekking van warmte gaat?

Ik vond het mooi om te zien dat EBN (Energie Beheer Nederland) zich ook meer en meer focust op aardwarmte. Een goed voorbeeld waarbij de kennis van de ondergrond welke is opgedaan als onderdeel van de aardgas winning nu wordt ingezet voor duurzame doeleinden. Tijdens de studiedagen werden er verschillende projecten en toekomst ideeën besproken wat betreft hergebruik van de offshore aardgas faciliteiten, de toekomst van waterstof en CO2 opslag. Niet alleen aardgas kwam aanbod, ook de ambitieuze plannen voor offshore wind energie werden besproken. Zo werd mij duidelijk dat in 2030 Nederland voor 11.5 Gigawatt aan vermogen wil hebben van windmolens op zee. Dit is ongeveer 10x zoveel als de huidige productie van de offshore windparken. Dit is hartstikke goed nieuws natuurlijk maar als 41% van de totale energie vraag op dit moment bestaat uit warmte (grotendeels opgewekt uit gas) dan is er nog een lange weg te gaan om het complete energie systeem te elektrificeren. Dit is één van de redenen dat aardgas dus nog voor langere tijd een belangrijke rol gaat spelen in de energie mix.

Naast de leerzame studie dagen was het ook leuk om de overige 11 jonge professionals die deelnemen aan dit project te ontmoeten. Ik was erg blij om te zien dat er naast mij ook nog andere jonge mensen werkzaam zijn in deze industrie met een frisse blik op de toekomst, welke open staan voor nieuwe ideeën en ook echt een bijdrage willen leveren aan de energietransitie en een duurzame toekomst. De studie dagen hebben mij er nog meer van overtuigd dat Nederlands aardgas een enorm waardevolle grondstof is waar wij verstandig mee om moeten gaan om een vloeiende energietransitie in te zetten.

Ik hoop het aankomende jaar deze boodschap verder uit te kunnen dragen en nog meer te leren over de energietransitie in zijn geheel.